VITALIATOR - the Human Body Animating System

Berka, R., Jelínek, I.

BERKA, R. and I. JELÍNEK. VITALIATOR - the Human Body Animating System. In: CTU Seminar 94. CTU Seminar 94, Praha, 1994-01-17/1994-01-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994. pp. 45-46.