Formalizace návrhu v CAD systémech

Jelínek, I.

JELÍNEK, I. Formalizace návrhu v CAD systémech. In: Proceedings of FEI 25th Conference on Electronic Computers and Informatics. FEIm25 Conference, Herľany, 1994-09-22/1994-09-23. Košice: TU Košice, 1994. s. 164-171.