Experimental Multimedia and Hypermedia System EMHS 2.0

Hollay, P., Jelínek, I.

HOLLAY, P. and I. JELÍNEK. Experimental Multimedia and Hypermedia System EMHS 2.0. In: Workshop 97. Workshop 97, Praha, 1997-01-20/1997-01-22. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997. pp. 297-298.