CAD systémy na rozcestí

Jelínek, I.

JELÍNEK, I. CAD systémy na rozcestí. Computer Design. 1998,(1), 108-110. ISSN 1212-4389.