Vyhledávání a sdílení dat v sítích P2P

Morávek, A., Jelínek, I.

MORÁVEK, A. a I. JELÍNEK. Vyhledávání a sdílení dat v sítích P2P. In: SNÁŠEL, V., ed. Znalosti 2004. Brno, 2004-02-22/2004-02-25. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. s. 49-52. ISBN 80-248-0456-5.