Prediction of Gas Consumption

Kléma, J., Kout, J.

KLÉMA, J. and J. KOUT. Prediction of Gas Consumption. In: POUR, J. and J. VOŘÍŠEK, eds. Systems Integration '99. 7th International Conference of the Systems Integration, Praha, 1999-05-31/1999-06-01. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999. pp. 119-128. ISBN 80-7079-059-8.