PreDO: Data Generator of Precisely Defined Objects for Machine

Kléma, J., Štěpánková, O., Vejmelka, M.

KLÉMA, J., O. ŠTĚPÁNKOVÁ, and M. VEJMELKA. PreDO: Data Generator of Precisely Defined Objects for Machine. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 1999. GL 88/99.