Využití strojového učení pro predikci mortality na Sloučeným registrem srdečních operací střediska MEDICON

Kléma, J., Štěpánková, O., Palouš, J., Veljmelka, M.

KLÉMA, J. et al. Využití strojového učení pro predikci mortality na Sloučeným registrem srdečních operací střediska MEDICON. Nepublikovaná přednáška. Česká lék. společnost J.E.Purk. 2000-10-30.