Data Mining for Resource Allocation: A Case Study

Štěpánková, O., Lauryn, Š., Aubrecht, P., Kléma, J., Mikšovský, P., Nováková, L., Palouš, J.

ŠTĚPÁNKOVÁ, O., et al. Data Mining for Resource Allocation: A Case Study. In: ŠTĚPÁNKOVÁ, O., L. LHOTSKÁ, and H. KRAUTWURMOVÁ, eds. Intelligent Methods for Quality Improvement in Industrial Practice. Praha, 2002-02-11. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2002. p. 94-105. ISSN 1213-3000.