Data-Mining and Decision-Support Systems Integration

Kléma, J., Železný, F.

KLÉMA, J. and F. ŽELEZNÝ. Data-Mining and Decision-Support Systems Integration. In: Proceedings of Workshop 2003. Workshop 2003, Praha, 2003-02-10/2003-02-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 228-229. ISBN 80-01-02708-2.