Predictive Medical Data Mining: Case Study

Kléma, J., Štěpánková, O., Nováková, L.

KLÉMA, J., O. ŠTĚPÁNKOVÁ, and L. NOVÁKOVÁ. Predictive Medical Data Mining: Case Study. In: ŠTĚPÁNKOVÁ, O., L. LHOTSKÁ, and H. KRAUTWURMOVÁ, eds. Intelligent and Adaptive Systems in Medicine. Intelligent and adaptive Systems in Medicine, Praha, 2003-03-31/2003-04-01. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2003. pp. 48-60. ISSN 1213-3000.