Anachronické atributy a dobývání znalostí

Nováková, L., Kléma, J., Štěpánková, O.

NOVÁKOVÁ, L., J. KLÉMA a O. ŠTĚPÁNKOVÁ. Anachronické atributy a dobývání znalostí. In: SNÁŠEL, V., ed. Znalosti 2004. Znalosti 2004, Brno, 2004-02-22/2004-02-25. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. p. 202-209. ISBN 80-248-0456-5.