Applications of Genetic Algorithms

Kubalík, J., Pošík, P., Lhotská, L., Kléma, J.

KUBALÍK, J., et al. Applications of Genetic Algorithms. In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. WORKSHOP 2005, Praha, 2005-03-21/2005-03-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 296-297. ISBN 80-01-03201-9.