Knowledge-Based Feature Extraction in Genomics

Krejník, M., Kléma, J.

KREJNÍK, M. and J. KLÉMA. Knowledge-Based Feature Extraction in Genomics. In: Znalosti 2009 - sborník příspěvků. Znalosti 2009, Brno, 2009-02-04/2009-02-06. Bratislava: Vydavatel'stvo STU, 2009. pp. 131-142. ISBN 978-80-227-3015-0.