Gene Interaction Extraction from Biomedical Texts by Sentence Skeletonization

Vítovec, P., Kléma, J.

VÍTOVEC, P. and J. KLÉMA. Gene Interaction Extraction from Biomedical Texts by Sentence Skeletonization. In: Sborník příspěvků 10. ročníku konference ZNALOSTI 2011. ZNALOSTI 2011, Stará Lesná, 2011-01-31/2011-02-02. Ostrava: VŠB-TUO, 2011. p. 230-242. ISBN 978-80-248-2369-0.