Modul pro podporu horizontální prostupnosti ped. výkonu ve škole

Halaška, I., Komárek, M., Loupal, P., Tvrdík, P.

HALAŠKA, I. et al. Modul pro podporu horizontální prostupnosti ped. výkonu ve škole. Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný. 2009.

URL: http://jira.e-obeh.cz:8080/browse/HPS