Parallel Real-time Trajectory Planning in U.S. NAS

Kopřiva, Š., Šišlák, D., Volf, P., Pěchouček, M.

KOPŘIVA, Š., et al. Parallel Real-time Trajectory Planning in U.S. NAS. In: Workshop 2011. Workshop 2011, Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011.