Global Cooperation Project in Computer Programming Course

Kolář, J., Mannová, B., Macek, T., Williams, B.

KOLÁŘ, J., et al. Global Cooperation Project in Computer Programming Course. In: Proceedings of Workshop 99. Workshop 99, Praha, 1999-02-02/1999-02-03. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 95.