International Team Cooperation of Students

Mannová, B., Macek, T., Kolář, J., Williams, B.

MANNOVÁ, B., et al. International Team Cooperation of Students. In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000, Praha, 2000-02-14/2000-02-16. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 100. ISBN 80-01-02229-3.