Technologie pro e-vzdělávání

Mannová, B., Šaloun, P.

MANNOVÁ, B. a P. ŠALOUN, eds. Technologie pro e-vzdělávání. Praha, 2003-06-10. Praha: ČVUT FEL, Katedra počítačů, 2003. ISBN 80-01-02761-9.

URL: http://sen.felk.cvut.cz/seminars/e-vzd/