Technologie pro e-vzdělávání

Bieliková, M., Mannová, B., Šaloun, P.

BIELIKOVÁ, M., B. MANNOVÁ a P. ŠALOUN, eds. Technologie pro e-vzdělávání. Praha, 2004-06-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2004. ISBN 81-01-03167-5.