SENNET Project

Mannová, B.

MANNOVÁ, B. SENNET Project. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2008. 2257888-CP-1-2005-1-CZ.