Koncepce a technologie pro budoucí rozvoj E-learningu

Bureš, M., Jelínek, I.

BUREŠ, M. a I. JELÍNEK. Koncepce a technologie pro budoucí rozvoj E-learningu. In: 2. mezinárodní matematický workshop. Brno, 2003-11-20. Brno: ECON, 2003. s. 1-11. ISBN 80-86433-28-5.